Vi ser nærmere på de strafferetlige sanktioner, som fulgte med ændringen af konkurrenceloven.

forfatter

Andreas Christensen

Partner