Klimaforandringerne har de seneste år medført flere tilfælde af voldsomme vejrfænomener som skybrud, storm og orkaner. Det skaber oversvømmelser, som koster samfundet dyrt. Opgavefordelingen mellem spildevandsselskaber og kommuner er ikke klar, og lovgivningen indeholder få muligheder for at finde fælles løsninger på de hyppige oversvømmelser.

Forfattere

Line Markert

Partner

Øvrige forfattere: Mogens Moe, Sine Marie Mohr