Mange ordregivende myndigheder lægger vægt på, at leverandører opretter et passende antal praktik- eller elevpladser i forbindelse med udførsel af opgaver for myndigheden. Myndigheden kan i den forbindelse vælge at stille krav om en såkaldt social klausul i kontrakten mellem myndigheden og leverandøren, eller parterne kan i stedet vælge at indgå et frivilligt partnerskab. Vi vurderer fordele og ulemper ved begge metoder.

forfatter

Andreas Christensen

Partner

Øvrige forfattere: Martin Stæhr og David Salomonsen