Spildevandsudvalget, der blev nedsat i efteråret 2010, har afgivet sin betænkning. Udvalget har haft til formål at analysere mulige ændringer af betalingsreglerne.

forfattere

Marie Bockhahn

Specialistadvokat

Øvrige forfattere: Mogens Moe