Praksis fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser en fortsat øget fokus på ulovlig statsstøtte og konsekvensen af ulovlig statsstøtte er ganske alvorlig – ikke mindst for de virksomheder, som indgår aftaler med kommuner eller andre offentlige myndigheder. Virksomheder bør derfor i langt højere grad end tidligere være opmærksomme på, om deres samarbejde med offentlige myndigheder indebærer statsstøtte.

forfattere

Andreas Christensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Advokat