Konkurrenceankenævnet har netop afsagt kendelser i de første principielle klager over de prislofter, som Forsyningssekretariatet fastsatte for vand- og spildevandsselskaberne i efteråret 2010. Kendelserne betyder blandt andet, at selskaberne nøje må overveje, hvordan de kan dokumentere de omkostninger, de ønsker godkendt som omkostninger til miljø- og servicemål.

forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Klavs Gravesen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner