Fremover bliver det vanskeligere for kommunerne at støtte de lokale biografer. Nye regler vil nemlig begrænse kommunernes mulighed for at give tilskud
til biografer, stille lokaler til rådighed mv.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrige forfattere: Sine Marie Mohr