Sygedagpengeloven indeholder en række regler om arbejdsgivers pligter og muligheder for afklaring af en sygemeldt medarbejders mulighed for at vende tilbage til arbejdet. En ny afgørelse viser, at det er centralt, at en arbejdsgiver lægger vægt på indholdet af lægelig dokumentation, når der træffes afgørelse om opsigelse af en sygemeldt medarbejder.

Forfattere

Jonas Enkegaard

Partner

Kristine Friis Nolsø

Specialistadvokat