Kommunalbestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt efter forvaltningslovens regler. Bestyrelsesmedlemmerne i kommunale aktie- og anpartsselskaber er omfattet af selskabslovens regler om tavshedspligt. Selskabslovens og forvaltningslovens regler om tavshedspligt er forskellige på en række punkter. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der indtræder som bestyrelsesmedlemmer i kommunale selskaber, bør derfor være særligt opmærksomme på indholdet af tavshedspligten efter selskabsloven, og på, hvornår de er omfattet af hvilket regelsæt.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner