Mange vandselskaber ønsker at udnytte selskabets ekspertise og ressourcer til f.eks. at løse opgaver for kommunerne. Tit opstår der imidlertid tvivl om, hvad vandselskaberne og forsyningsselskabernes serviceselskaber kan og må. Denne artikel forsøger at give nogle svar på spørgsmålet: Hvad kan vandselskaberne gøre for kommunerne?

Forfattere

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner