Ny bekendtgørelse fastsætter regler for den variable del af bidraget til vandafledning. Lovændringen indfører en trappemodel, som har til formål at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for virksomheder med et højt vandforbrug. Tilmeldingsfrist til trappemodellen var den 15. oktober 2013, men spildevandsselskaberne kan acceptere senere tilmeldinger.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner