”Øget velfærd – øget udlicitering”. Sådan indledte Berlingske Tidende overskriften på en artikel den 31. januar 2011. For tiden er der kommet øget fokus på at få flere opgaver i udbud. Samtidig er der fra politisk side mere pres på at skabe mere fleksible og smidige udbudsregler. Som et led i denne proces er der blandt andet blevet udsendt et udkast til ny bekendtgørelse om fremgangsmåden ved indgåelse af offentlige kontrakter om anskaffelser og arbejder. Derudover er der planer om, at Klagenævnet for Udbud i højere grad skal fokusere på grove overtrædelser af udbudsretten og derfor ikke længere skal have kompetence i sager vedrørende overtrædelser af tilbudsloven. Spørgsmålet er dog, om lovgivning er svaret på øget smidighed i udbudsprocessen, eller om der ud fra de eksisterende udbudsretlige rammer allerede kan skabes mere smidighed i udbudsprocessen.

forfattere

Andreas Christensen

Partner

Øvrige forfattere: Martin Stæhr, Thomas Grønkær