Kommissionen har fremsat et direktivforslag, som skal gøre det lettere at opnå erstatning for virksomheder, der er ofre for en konkurrenceretsovertrædelse.

forfatter

Andreas Christensen

Partner

Marie Gøthgen Clasen