Nye regler om forenkling af administrationen i kommunerne

I december 2013 blev vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven ændret (lov nr. 1630 af 26. december 2013). Formålet er at forenkle for 11 mio. kr. ved implementeringen af en del af regeringens aftale med Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi.

Forfattere

Henriette Soja

Partner

Charlotte Kunckel