Der er nu gået lidt over et år siden ikrafttrædelsen af de nye regler om variabel aflønning i finansielle virksomheder. Det må forventes, at reglerne vil sætte sit præg på den aflønning, der fremgår af de årsrapporter, som selskaberne præsenterer over de næste måneder.

forfattere

Jacob Kornerup

Partner

Christina Munck

Senioradvokat

Øvrige forfattere: Jonas Rasmussen