En nyligt gennemført lovændring i varmeforsyningsloven og en hertil hørende ændring af projektbekendtgørelsen har nu givet nye muligheder for valg af varmekilder for en række barmarksværker.

forfattere

Line Markert

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat