Den 29. juni 2011 offentliggjorde Naturstyrelsen sin vejledning til bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed. Vejledningen uddyber, hvordan bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (TA-bekendtgørelsen) skal forstås. Vejledningen bekræfter TA-bekendtgørelsens meget begrænsede rum for vandselskabernes tilknyttede aktiviteter. TA-vejledningen beskæftiger sig endvidere med undtagelserne fra kravet om selskabsmæssig udskillelse og bekendtgørelsens nærmere anvendelsesområde i forhold til vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter.

forfattere

Klavs Gravesen

Partner

Line Markert

Partner