Vi ser nærmere på to vigtige kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

  • Hvornår kan ordregivere annullere igangværende udbud?
  • Hvornår kan ansøgere basere sig på moderselskabserklæringer?

forfattere

Andreas Christensen

Partner