Som man har kunnet læse, høre og se igennem længere tid, er EU’s patentdomstolssystem igennem en usædvanlig hård fødsel. Selvom det endelige resultat ikke er færdigforhandlet, rejser forslaget allerede nu en lang række spørgsmål, som sår tvivl om, hvilken interesse danske virksomheder egentlig har i, at EU’s patentdomstolssystem bliver gennemført på det foreliggende grundlag.

forfatter

Anders Valentin

Partner