For alle virksomheder har planlægning af virksomhedens aktiviteter stor betydning for en hensigtsmæssig og smidig drift af virksomheden. Det gælder også tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde. Det er vores erfaring, at brugen af et årshjul som planlægningsinstrument for vand- og spildevandsselskabers bestyrelsesmøder kan være med til at sikre, at de enkelte møder placeres på de rette tidspunkter, så selskaberne kan overholde frister, fx over for ejerkommunen og Forsyningssekretariatet.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner