Det er ikke nok at være en af de bedste jurister. Den moderne advokat skal forstå klientens branche, kunne give strategisk sparring og indtage projektlederrollen, hvis hun vil være betroet rådgiver. De kompetencer indgår ikke i eksamensbeviset fra jurastudiet, men skal skabes gennem erfaring.

Læs mere om advokatrollen i et interview med partner Rikke Søgaard Berth bragt i Guiden til JURASTUDERENDE Studiestart 2015/2016 udgivet af Karnov Group.

Forfatter

Rikke Søgaard Berth

Partner