Indførelsen af prislofter for affaldsvarme har givet anledning til spørgsmålet om, hvorvidt omkostninger, der fører til en pris, der er højere end prisloftet, kan fremføres og indregnes i senere års priser som andre underdækninger, eller om disse omkostninger afskæres og bortfalder.

Forfattere

Klavs Gravesen

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat

René Frisdahl Jensen

Partner