Højesteret fastlægger i en ny dom grænserne for arbejdsgivers ansvar for medarbejderes glideskader. Dommen fastslår, at ansvaret for en glideskade skal vurderes efter det almindelige og lempeligere grundejeransvar, når skaden sker på et område, som ikke anvendes til arbejdets udførelse eller udgør en umiddelbar adgangsvej til arbejdspladsen.

Forfattere

Finn Schwarz

Managing Partner

Maria Schmiegelow

Advokat