Implementeringen af beredskabsreformen er i fuld gang i landets kommuner, og vi nærmer os med hastige skridt den 1. januar 2016, hvor landets nuværende 86 kommunale beredskabsenheder skal være reduceret til maks. 20 tværkommunale enheder.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat