Både staten og kommunerne har adgang til at beskytte særprægede bygninger, og det er derfor vigtigt, at der sikres et smidigt overlap mellem myndighedernes kompetenceområder.

Forfatter

Henriette Soja

Partner (H)

Øvrige forfattere:  Sine Jespersgaard