I en principiel dom fra 2013 fastslog Højesteret, at et spildevandsforsyningsselskab ikke kan opkræve supplerende tilslutningsbidrag ved udstykning af boligejendomme fra en tidligere erhvervsejendom, hvis ejendommen tidligere er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter betalingsloven som erhvervsejendom. Dommen rejser det spørgsmål, om det har betydning for selskabernes forsyningspligt til de nyudstykkede boligparceller, at der ikke er mulighed for at opkræve tilslutningsbidrag?

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Line Markert

Partner (L)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)