Reglerne om gensidig forsørgelsespligt blev indført med virkning fra 1. januar 2014. I forbindelse med implementeringen er der imidlertid sket fejl i en række kommuner – blandt andet i forbindelse med partshøring. Men hvad er konsekvensen af disse sagsbehandlingsfejl? Kommunerne har været i tvivl, og Ankestyrelsen er netop kommet med to nye principafgørelser, der bidrager til en afklaring på problemstillingen.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner