Hvem skal rydde op, når der konstateres ulovligt henkastet byggeaffald på en ejendom uden accept fra ejeren af ejendommen, og hvilken kommune skal tage affære, når affaldet har flyttet sig over kommunegrænser? Det er nogle af de spørgsmål, der rejser sig i forhold til det ofte forekommende problem, at affald ikke afleveres efter kommunens anvisninger, men henkastes på tilfældige ejendomme for at spare tid eller udgifter til behandling.

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)