Allan, Bodil, Carl – “kært” barn har mange navne. Senest blev Danmark ramt af stormene Dagmar og Egon i januar 2015. Det voldsomme vejr er et stigende problem, der ofte efterlader oversvømmelser og dyre skader på ejendomme og infrastruktur. Men hvem har ansvaret for skaderne? Er det grundejeren selv, kommunen eller spildevandsselskabet?

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Øvrige forfattere: Sine Marie Mohr