Udviklingen i den offentlige sektor bærer præg af, at bl.a. kommunerne i stigende grad udøver aktiviteter i grænselandet mellem de traditionelle lovlige kommunale opgaver og opgaver, der har karakter af erhvervsvirksomhed. Men hvad er egentlig den retlige ramme for kommunernes erhvervsaktiviteter?

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Øvrig forfatter: Malene Graff