Klima, energi-, og bygningsministeren fremsatte den 25. marts 2015 et forslag til ændring af  varmeforsyningsloven. Lovforslaget indeholder ændringer af lov om varmeforsyning og byggeloven. Forslagets hovedindhold er en kodificering af de gældende regler i kommunalfuldmagten om kommuners hjemmel til at varetage varmeforsyningsvirksomhed.

Forfattere

Klavs Gravesen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Øvrige forfattere:  Thomas Andersen Thrane