Mange kommuner har i de senere år opført solcelleanlæg, f.eks. på kommunale bygninger. Baggrunden er typisk et ønske om at bidrage til et bedre miljø ved at fremme udbredelsen af alternative energikilder. Opførelsen af solcelleanlæg er imidlertid sket inden for en retlig ramme, hvor der er et komplekst samspil mellem forskellige reguleringer.

Energistyrelsen har nu bedt Statsforvaltningen om at sikre, at de kommunale solcelleanlæg, som ikke har opnået undtagelse fra elforsyningslovens krav om selskabsmæssig udskillelse af anlægget, bliver lovliggjort.

En kommune kan lovligøre sine solcelleanlæg ved at udskille anlæggene i et selskab med begrænset ansvar eller ved at sælge anlæggene.

Forfattere

René Frisdahl Jensen

Partner

Line Markert

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner