Flere kommuner og kommunale affaldsselskaber har etableret genbrugsbutikker i tilknytning til deres genbrugspladser. Her sælges genstande fra pladserne videre til andre forbrugere, så de kan få et nyt liv. Må kommunerne det?

Forfattere

Henriette Soja

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat