Flere kommuner og kommunale affaldsselskaber har etableret genbrugsbutikker i tilknytning til deres genbrugspladser. Her sælges genstande fra pladserne videre til andre forbrugere, så de kan få et nyt liv. Må kommunerne det?

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)