Varmeforsyningslovens prisbestemmelser giver kollektive varmeforsyningsanlæg ret til at indregne visse omkostninger i varmeprisen. Prisbestemmelserne er udviklet og præciseret i lovgivning og administrativ praksis over en årrække, men bestemmelsernes juridiske kerne går mere end 30 år tilbage. Prisbestemmelserne indeholder navnlig tre overordnede elementer.

Forfattere

Klavs Gravesen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Øvrige forfattere:  Thomas Andersen Thrane