Folketinget har som følge af EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte “Ole Andersen-sag” fra 2010,  ændret funktionærlovens § 2a. Det medfører blandt andet ændrede grænser for godtgørelsesniveauet.

Forfattere

Maria Schmiegelow

Advokat