Højesteret har 19. maj 2015 afsagt en principiel dom om mulighederne for at anvende nye bestemmelser i et takstblad til at regulere forhold med tilbagevirkende kraft. Konkret vedrørte sagen mulighederne for at opkræve supplerende anlægsbidrag som følge af stigninger i vandforbruget sket i tidligere år.

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)