Varmeforsyningen i Danmark har siden 1981 hvilet på, at varmeforsyningsvirksomhederne må – og kun må – indregne nødvendige omkostninger i varmeprisen (hvile-i-sig-selvprincippet). Der gælder få, men vigtige modifikationer af hvile-i-sig-selv-princippet.

Forfattere

Eigil Worm

Senioradvokat

Øvrige forfattere: Thomas Andersen Thrane