Den 29. april 2015 lykkedes det Folketingets partier på nær Liberal Alliance at blive enige om en ny aftale for vandsektoren. Formålet med aftalen er at tilvejebringe en ny og forbedret regulering for vandsektoren.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner