Det er en forholdsvist kompliceret og ofte meget udfordrende opgave at implementere en fusion i forsyningssektoren. Selv efter grundige forberedelser kan en fusion komme dårligt fra start, hvis den nye ledelse ikke prioriterer implementeringsfasen tilstrækkeligt højt.

I en artikelserie stiller vi skarpt på de problemstillinger, ejere eller virksomheder i forsyningssektoren bliver stillet over for i forbindelse med samarbejder og fusioner. Her får du: ”Samarbejder og fusioner i forsyningssektoren part 10: Implementering".

Implementering

Formålet med en fusion er stort set altid, at der skal opnås fordele i form af synergi, stordriftsfordele og effektiviseringer. Der er regnet på de objektive parametre på forhånd, og parterne har en klar fornemmelse af, hvad man kan forvente. Forudsætningen for, at implementeringen lykkes – og at man dermed opnår de fordele, man har forventet – er den menneskelige faktor; både ledelse, ejere og medarbejdere skal inddrages i implementeringsprocessen, og den skal prioriteres fra starten.

Krav til ledelsen og bestyrelsen

Implementering af en fusion er en proces, hvor den ny ledelse for alvor kommer på prøve. I sidste ende er det ledelsen, som bærer ansvaret for, om fusionen bliver en succes. Ledelsens primære opgave ligger i at organisere processen og sætte fokus på implementeringen.

Bestyrelsen skal sørge for løbende at følge op på sammenlægningens fremdrift. Det omfatter opfølgning på budgetter, investeringer, medarbejderforhold og andre væsentlige elementer for virksomhedens drift. Hvis det ikke allerede findes i det eksisterende selskab, er det en fordel at etablere et kommunikationsværktøj til bestyrelsen, så den let kan holde sig opdateret på fremdriften.

Planlæg, planlæg, planlæg

Hele forudsætningen for succes ligger i grundig forberedelse. Der skal udarbejdes en detaljeret implementeringsplan, som tager højde for alle de punkter, man skal igennem i implementeringsfasen. Planen kan med fordel udarbejdes allerede som en del af forberedelsen.

Derudover er det vigtigt, at planen tager højde for – og kan rumme - uforudsete hændelser. I alle større og komplicerede projekter vil der undervejs opstå ting, som man ikke oprindeligt havde regnet med. Når det sker, er det vigtigt, at procesplanen ikke vælter.

Samkøring af forskellige kulturer

Det er vigtigt at undgå, at to forskellige virksomhedskulturer bliver ved med at eksistere ved siden af hinanden efter en fusion. Det nye selskab skal have sin egen identitet, hvor alle medarbejdere kan føle sig hjemme.

Det er ikke altid en let opgave, og man vil skulle gøre op med gamle og etablerede vaner – formentlig gennem flere omgange. Et vigtigt redskab i den forbindelse er kommunikation; alle medarbejdere skal føle sig inkluderede og integrerede i den nye virksomhed.

En anden væsentlig opgave er at fastlægge forretningsgange i den nye organisation. Dette kan ske på grundlag af en analyse af forskelle og ligheder i forretningsgangene i de fusionerende selskaber, som også giver medarbejderne en mulighed for at bidrage til fastlæggelsen af de fremtidige forretningsgange.

Kommunikation, kommunikation, kommunikation

Det er ikke kun vigtigt hele tiden at kommunikere til selskabets medarbejdere om fusionens betydning for virksomheden og dens organisering.

Også virksomhedens ejere, kunder og samarbejdspartnere har interesse i, hvordan den nye virksomhed kommer til at se ud. Det er derfor også vigtigt at sikre en løbende kommunikation med disse interessenter om fremtidige samarbejdsforhold, leveringsvilkår, servicering af ejerne m.v., så der ikke opstår usikkerhed og misforståelser i forholdet mellem den nye virksomhed og interessenterne.

Artiklen er en del af en serie om fusioner og sammenlægning på forsyningsområdet. Læs de øvrige artikler her:

Forfattere

Line Markert

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Klavs Gravesen

Partner