Hvilke strategiske overvejelser skal ejere og virksomheder i forsyningssektoren gøre sig, inden de beslutter sig for at fusionere eller indgå et forpligtende samarbejde med andre forsyningsvirksomheder?

I en artikelserie stiller vi skarpt på de problemstillinger, ejere eller virksomheder i forsyningssektoren bliver stillet over for i forbindelse med samarbejder og fusioner. Her får du part 1 om strategiske overvejelser.

Strategiske overvejelser

Forsyningerne møder hele tiden skrappere krav om effektivisering og professionalisering. Miljø- og klimastandarder bliver højere og mere forpligtende for forsyningerne. Medarbejderne stiller større krav til indhold og rammer for arbejdet, herunder det faglige fællesskab, som er nødvendigt for at kunne leve op til de andre krav til virksomhederne.

Opgaven med at levere bedre, hurtigere, mere sikkert og til en konkurrencedygtig pris vil mange forsyninger snart have vanskeligt ved at løfte alene. Derfor sætter flere og flere forsyninger og deres ejere – kommunale eller forbrugere – forsyningens selvstændighed på strategi-dagsordenen.

Denne artikel er den første ud af 10 artikler om samarbejde og sammenlægninger i forsynings-sektoren på tværs af kommunegrænser og forsyningsarter. Artikelserien vil berøre nogle centrale emner, som oftest er væsentlige elementer i processen om forberedelse af et samarbejde.

I denne artikel beskriver vi eksempler strategiske mål, som kan være grundlaget for en beslutning om at søge samarbejde eller fusion med andre forsyningsvirksomheder.

En beslutning om at undersøge mulighederne for at indgå i et samarbejde eller en sammenlægning med en eller flere andre forsyninger kan være baseret på forskellige konkrete eller generelle forhold.

Som nævnt ovenfor er der i dag en række mindre vand- og spildevandsselskaber, som kan se, at prisloftsreguleringens effektiviseringskrav inden for en kortere årrække vil gøre det vanskeligt at få taksterne til at dække de løbende driftsomkostninger. Forventningen om at stordriftsfordele og synergier ved at gå flere sammen vil kunne gøre det lettere at opfylde prisloftsreguleringens effektiviseringskrav m.v. får mange selskaber til at søge samarbejde med andre.

Andre vælger samarbejdet eller fusionen for at gøre forsyningen til en stærk samarbejdspartner for kommunerne i arbejdet med at tiltrække erhvervsvirksomheder til området. Ved at kunne levere kvalificeret og prisstærk forsyning, kan industrivirksomheder finde kommunen attraktiv i konkurrence med andre.

Manglen på kvalificeret personale eller udsigten til, at dette kan blive en udfordring, kan også få en forsyning til at søge samarbejdspartnere i forventning om, at større volumen kan give grundlag for større medarbejdergrupper og dermed større fagligt fællesskab.

Nogle virksomheder eller deres ejere er ikke i dag udfordret på nogle af ovenstående forhold. Derimod kan muligheden for at være med til at sætte rammerne for et stærkt forsyningsselskab i regionen være en motivation, som kan få de veldrevne og større forsyninger til at søge samarbejde, før det umiddelbart synes at være nødvendigt for de pågældende forsyninger at sætte det på dagsordenen.

Når beslutningen om, at der er behov for at etablere et samarbejde med en eller flere andre virksomheder er truffet, bliver næste opgave at vurdere, hvorledes dette arbejde skal etableres – hvordan ser den ideelle samarbejdspartner ud og hvorledes skal samarbejdet organiseres.

Forfattere

Line Markert

Partner

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner