Efter en turbulent start er første generation af vandplanerne nu vedtaget i oktober 2014, og vandområdeplaner for næste planperiode er sendt i seks måneders høring. Kommunerne skal nu vedtage vandhandleplaner for første planperiode.

Forfattere

Henriette Soja

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)