Et nyt udkast til forslag til en ny vandsektorlov indeholder bl.a. tiltag til yderligere effektivisering, et fokus på adskillelse af myndighed og drift samt regler, der understøtter konsolidering i sektoren.

Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner