Hortens Kommunedage er for dig, der arbejder med offentlig ret og kommunal­ret. Vi bringer højaktuelle emner på banen og skaber et forum, hvor du får en unik mulighed for at hente inspiration og diskutere de juridiske og politiske rammer for kommunerne med andre relevante aktører.

KOMMUNEDAG 2:
PÅ VEJ MOD KV2017

2. maj kl. 9.00 – 16.00

På Kommunedag 2 ser vi i første omgang tilbage på de 10 år med kommunalreformen. Her vil bl.a. professor emeritus i offentlig forvaltning, Jørgen Grønnegård Christensen berøre spørgsmål, som hvad de større enheder har betydet for de kommunale embeds­mænds opgaver? Derudover deltager kommunaldirektør i Skanderborg Kommune Lisbeth Binderup, som vil komme ind på, hvordan man sikrer borger­inddragelse og nærhed i de større kommuner.

Herefter bevæger vi os videre til et højaktuelt emne: Grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed med oplæg af bl.a. Jonas Bering Liisberg, direktør hos Folketingets Ombudsmand, som den seneste periode har haft et skærpet fokus på netop dette rets­område.

Efter frokost retter vi fokus på den igangværende valgkamp. Hvad er vigtigt for politikerne, hvilke sager kan få valget til at “vælte”, og hvordan skal embedsmændene håndtere valgkampen: Hvornår skal man trække sig, og hvordan håndteres de mere optegnede politiske skillelinjer i kommunalbestyrelsen?

Vi afslutter med oplæg om de politiske tendenser inden for hhv. miljø- og planret og kommunalret. Hvordan kan praksis og ny regulering forstås i et større perspektiv – og hvad tror vi, der er i støbeskeen?

Ud over ovennævnte oplægsholdere vil der også være oplæg fra advokater fra Horten og fra andre eksterne, centralt placerede aktører.

Deltagelse er gratis – tilmeld dig her.


Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Henriette Soja

Partner (H)