Forfatter

Finn Schwarz

Partner (H)

Øvrige forfattere: Preben Jøker Thorsen og Jesper Møller-Andersen