forfatter

Finn Schwarz

Managing Partner

Øvrige forfattere: Preben Jøker Thorsen og Jesper Møller-Andersen