Aktieoptionsloven – ansættelsesretlig regulering af aktieaflønning beskæftiger sig primært med reglerne i lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (lov nr. 309 af 5. maj 2004 med efterfølgende ændringer ved lov nr. 1524 af 18. december 2019). Bogen behandler særligt grænsefeltet mellem retsstillingen efter den oprindelige aktieoptionslov og den ændrede aktieoptionslov, idet begge regelsæt fortsat finder anvendelse. Herudover beskrives retsstillingen for de aspekter af aktieoptionsordninger, der ikke er reguleret i aktieoptionsloven, og derudover behandles de relevante regler for aktieaflønning, som ikke er omfattet af aktieoptionsloven.

Bogen beskriver indledningsvist de persongrupper, der er omfattet af loven, samt de mest udbredte typer af aktieaflønning. Herudover beskrives aktieoptionslovens krav til arbejdsgiverens oplysningspligt. Bogen behandler de lovfæstede og de uregulerede regler for behandling af aktieaflønning omfattet af aktieoptionsloven særskilt, herunder reglerne for håndtering af både optioner og erhvervede kapitalandele i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør. Bogen giver tillige et overblik over de primære selskabs- og skatteretlige regler på området samt de typiske processuelle spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med håndtering af aktieaflønning.

Om bogens forfattere

Jonas Enkegaard og Kristine Friis Nolsø er henholdsvis partner og specialistadvokat i Horten og har stor erfaring inden for arbejds- og ansættelsesretten. Poul Guo (Quach)/郭保罗 er advokat i advokatfirmaet Moalem Weitemeyer og har især beskæftiget sig med rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder og ledelsesincitamentspakker.

Forfattere

Kristine Friis Nolsø

Specialistadvokat

Øvrige forfattere: Poul Guo (Quach)/郭保罗