Bogen belyser arbejdsgiverens civilretlige og strafferetlige ansvar for arbejdsskader.

Bogen er velegnet som opslagsværk. Den formidler området i tilgængelig form og indeholder udførlig omtale af trykt og utrykt retspraksis. Forfatterne redegør bl.a. for:

  • Den overordnede ansvarsvurdering
  • Hvem erstatningskrav kan rettes mod, f.eks. når der er tale om arbejdsskader i forbindelse med lånt personale eller flere arbejdsgivere på samme arbejdsplads
  • Arbejdsskader, der er opstået på grund af arbejdsstedets indretning, arbejdets tilrettelæggelse eller manglende instruktion og tilsyn fra arbejdsgiverens side
  • Arbejdsskader i forbindelse med anvendelse af maskiner, tekniske hjælpemidler, værnemidler, stilladser, stiger og løft
  • Ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø og psykiske skader
  • Egen skyld, forældelse og passivitet
  • Beviskravene i arbejdsskadesager
  • Strafansvaret i forbindelse med arbejdsmiljøovertrædelser.

Bogen udkom første gang i 2006 og henvender sig til de mange aktører, der beskæftiger sig med arbejdsskader, erstatning og arbejdsmiljøstrafferet, fx. advokater, domstole, fagforeninger, forsikringsselskaber, myndigheder og virksomheders juridiske afdelinger.

Forfatter

Finn Schwarz

Partner (H)

Øvrige forfattere: Martin Haug