Bogen belyser forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Forfatterne redegør bl.a. for:

  • Det grundlæggende regelsystem, herunder den EU-retlige regulering
  • Forskelsbehandlingslovens definitioner af direkte og indirekte forskelsbehandling, instruktion og chikane
  • Lovens personelle beskyttelsesområde
  • Lovens undtagelsesbestemmelser
  • Lovens beskyttelseskriterier
  • Lovens sanktionsmuligheder (godtgørelse, erstatning og straf).

Siden den første udgivelse af denne bog i 2011 er der afsagt et større antal domme om forskelsbehandlingsloven – ikke mindst fra EU-domstolen. Den nye retspraksis er i relevant omfang medtaget i denne opdaterede 2. udgave af værket. Dette har blandt andet medført, at kapitlet om kriteriet handicap er blevet væsentlig udvidet.

Bogen henvender sig til den juridiske praktiker, men den kan også bruges af praktikere med personaleansvar.

Den er skrevet under medvirken af: Christian Traberg Bennetsen, Pernille Meulengracht Carlsson, Jonas Enkegaard, Marianne Lage, Kristine Friis Nolsø, Maria Schmiegelow og Michelle Seidelin.

Forfattere

Finn Schwarz

Partner (H)

Jens Jakob Hjorth-Hartmann