Horten praktiske guide til håndtering af sager om forskelsbehandling pga. handicap er baseret på vores erfaringer med problemstillinger, der relaterer sig til ansættelsesretlige sager om handicap.

Guiden indeholder en gennemgang af reglerne om forskelsbehandling pga. handicap, og samler en række gode råd til den praktiske håndtering af sager om handicap. Du kan bl.a. læse om, hvad virksomheden kan gøre for at afklare, om en medarbejder lider af et handicap, og hvordan virksomheden på bedste vis kan opfylde tilpasningsforpligtelsen.

Guiden indeholder desuden en domssamling over nyere praksis på området. Download guiden 'Handicap - en guide til praktisk håndtering af sager om forskelsbehandling pga. handicap.

Forfattere

Maria Schmiegelow

Partner (L)