Partner Jonas Enkegaard og advokat Kristine Friis Nolsø har skrevet det danske kapitel i bogen Transfer of Business and Aquired Employee Rights - A Practical Guide for Europe and Across the Globe. 

Forfattere

Kristine Friis Nolsø

Specialistadvokat