Nyt om Life Science er Hortens juridiske nyhedsmagasin med vores Life Science & Healtcare-Gruppes omtale af aktuelle emner vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, fødevarer og kosmetik.

I denne udgave af Nyt om Life Science bringer vi følgende artikler:

  • Nye anbefalinger for samarbejde med sundhedspersoner
  • GMP- og GDP-guidelines opdateres
  • Lovforslag om markedsføring af sundhedsydelser er i modvind
  • Nye regler for medicinsk udstyr på vej?
  • Europa-Kommissionen strammer skruen på tobaksområdet
  • Ny vejledning om sundhedsanprisninger skaber (en vis) klarhed
  • Ny vejledning på mærkningsområdet
  • Nye rammer for reguleringen af PARNUTs
  • Fødevarestyrelsens kontrolkampagner i 2013
  • Tysk afgørelse om gyldigheden af supplerende beskyttelsescertifikat